Zelf gebouwd: een tweede huisje vlakbij huis

Steeds meer jonge gezinnen kiezen voor een vaste plek om vakantie te vieren. Lieke en Robert uit Waalwijk pakten het groots aan: zij bouwden een compleet nieuwe stacaravan, een sfeervol tweede huisje vlakbij huis voor hen en hun vijf kinderen: Meis, Dijk, Keesje en de kleine tweeling Beer en Maas.

We hou­den van die vibe van kam­pe­ren. Even ont­snap­pen aan de druk­te van alle­dag, lek­ker met elkaar, geen was­ma­chi­ne die piept, nie­mand die aan de deur staat. Op de cam­ping heb je veel meer tijd voor de kin­de­ren – gezel­lig spe­len op het veld -, voor elkaar – goe­de gesprek­ken bij het kamp­vuur – en heb je zelfs nog tijd over om een boek te lezen! Dat is toch heer­lijk!
Wij kie­zen voor een cam­ping dicht­bij huis omdat Robert in de zomer­va­kan­tie moei­lijk vrij kan krij­gen. Met onze sei­zoens­plaats vorig jaar op Dis­tel­loo kon­den we toch de hele zomer vakan­tie vie­ren met de kin­de­ren en hij kon gemak­ke­lijk van­uit daar naar zijn werk. Dat beviel erg goed, maar met zeve­nen in een klei­ne cara­van is toch wel behel­pen. Daar­om bouw­den we onze eigen cara­van.”

Ouderwets gezellig: familievakantie in een bungalow

Al zo’n 20 jaar zijn ze graag geziene gasten op Camping Distelloo: de familie Langeveld uit Den Haag. Ouders Len en Charles hebben een vaste plek en ook hun zoon Arold is vaak te vinden in zijn ‘keet’. Die gezelligheid, de mooie herinneringen en het feit dat haar kinderen nog steeds met veel plezier meegaan, maakt dat hun dochter Heleen ook met regelmaat terugkeert naar ‘hun familiebos’ in Helvoirt. Al jaren huurt ze in de meivakantie samen met een bevriend gezin de 8‑persoons bungalow. Degene die vrij is, geniet er van de rust. Degene die moet werken of huiswerk heeft doet dat vanuit daar.

We zijn met twee gezin­nen maar vaak met meer. De hele week dat we hier zijn, is het een zoe­te inval. Vriend­jes en vrien­din­ne­tjes van mijn kin­de­ren komen langs en blij­ven een nacht­je loge­ren, vrien­den komen een dag­je over. Gis­te­ren zaten we hier gezel­lig met 20 man te bar­be­cu­en in de bun­ga­low­tuin.

We over­we­gen wel eens om ergens anders heen te gaan. Een luxer park waar meer acti­vi­tei­ten zijn voor de kin­de­ren. Maar als ik het mijn kin­de­ren vraag, gaan ze het liefst hier­heen. Ze tel­len let­ter­lijk de nach­ten tot­dat we weer gaan. Dat is gezien hun leef­tijd toch wel heel bij­zon­der. Er is wei­nig, dat is het mooie van Dis­tel­loo. Kin­de­ren van alle leef­tij­den zoe­ken elkaar op en ver­ma­ken zich samen. Zelfs als je 15 bent sta je dan opeens op het spring­kus­sen of speel je ver­stop­per­tje in plaats van rond te han­gen in een game room of wifi-ruim­te. Er zijn geen ‘stad­se spel­re­gels’, geen pube­ris­sues. Je kunt alleen lek­ker bui­ten zijn en vies wor­den.”

Optimaal genieten van je vrije tijd

Anke uit Haaren is vaak met haar beste vriendin te vinden op de camping. Deze zomer, na eerdere bezoeken, besloten ze het hele seizoen mee te pikken en een seizoensplaats te boeken.

Wij wonen op een steen­worp afstand van de cam­ping maar genie­ten hier met onze gezin­ne­tjes opti­maal van onze vrije tijd. Thuis blijf je toch in je werk­rit­me. Je checkt nog even je mail of bent bezig met het huis­hou­den. Hier komen we lek­ker tot rust en de kin­de­ren heb­ben de tijd van hun leven. Fijn aan een sei­zoens­plaats vin­den wij dat het flexi­bel is. We komen alleen als de zon schijnt en qua kos­ten valt het reu­ze mee omdat je alleen betaalt als je er bent.” “En”, voegt ze er lachend aan toe: “Als je vaker komt, krijg je je eigen bingo­kruk! Die heb­ben we direct gere­ser­veerd met onze plek­ken. Die avon­den vin­den we fan­tas­tisch, daar kij­ken we echt naar uit. Dan zor­gen we voor een oppas op het veld en maken we er een gezel­li­ge nacht van!”

Direct een vakantiegevoel: thuiskomen in ‘ons bos’

Een grote open plek met twee stacaravans. Gezellige veranda’s eraan. ’s Avonds de houtkachel aan met een glaasje wijn erbij. Wat wil een mens nog meer? Dat dachten ook deze bevriende gezinnen uit Waalwijk: Eefje, Carlo en Dax & Arjan, Lilian, en Storm uit Waalwijk. Na de nodige ‘weekendjes Helvoirt’ kozen zij voor een vaste plek op de camping.

Als het even kan, zijn wij op de cam­ping. Wij wer­ken veel, gere­geld ook op zater­dag. Als je dan ‘thuis­komt’ op de cam­ping – eigen­lijk is het meer ‘ons bos’ – heb je direct een vakan­tie­ge­voel. Al blij­ven we maar een mid­dag of een nacht. Dat zijn heer­lij­ke week­en­den. We kozen heel bewust voor een groe­ne cam­ping. Steen­tjes zoe­ken, eek­hoorn­tjes tel­len, vis­sen in het kanaal. Onze kin­de­ren ver­ma­ken zich hier altijd. Zon­der tele­vi­sie en zelfs de iPad hoeft niet meer mee. Daar heb­ben ze hier toch geen tijd voor.”

Als stadsmensen genieten we het meest van de kleine dingen

Len en Charles uit Den Haag zijn vaste gasten sinds 1991. Deze vieve tachtigers hebben inmiddels hun tweede stacaravan op de camping. Zoon Arold heeft hun eerste betrokken.

Wij heb­ben hier­voor altijd aan het water gestaan, maar op een gege­ven moment wil­de ik anders”, ver­telt Len. “Ik wil­de naar het bos. Naar een plek waar we zomer en win­ter terecht kon­den. Ik kon toen bij toe­val een afge­schre­ven bouw­keet kopen. Een enor­me joe­kel. En voor heel wei­nig geld, dat ding stond al jaren in de weg. Het was een sen­sa­tie toen dat gevaar­te op een opleg­ger hier het bos werd inge­re­den. Een heel pro­ject, maar wat heb­ben we er een ple­zier voor terug gekre­gen. Fijn aan Dis­tel­loo is de vrij­heid die je krijgt om er echt je eigen plek van te maken. Ze nemen het alle­maal niet zo nauw; alles is bespreek­baar zolang je maar je gezond ver­stand gebruikt.
Het meest geniet ik van het bui­ten­le­ven. In de omge­ving zit­ten tal van boer­de­rij­en waar je altijd wel­kom bent om ver­se asper­ges, pom­poe­nen, bos­bes­sen en aard­bei­en te halen. Of je fietst naar de gei­ten­boer­de­rij voor melk en yog­hurt. Dat soort klei­ne din­gen maakt het leven leuk voor ons stads­men­sen.”

Als het kan elk weekend even weg van de drukte van alledag

Dick uit Zoetermeer: “Wij ontdekten de camping via mijn zusje. Begonnen met een simpele stacaravan, maar hebben die inmiddels ingeruild voor een wat luxer model. In het seizoen zijn we hier bijna ieder weekend. Even weg van de drukte van alledag. Genieten van het Brabantse sfeertje en de natuur. Onze meiden vermaken zich ook goed. Ze gaan naar de manege, picknicken met hun vriendinnen bij het zwembad en kunnen op de fiets naar de Efteling.“

Het is hier geen com­mer­ci­ë­le ker­mis en dat past bij ons. We genie­ten van de klei­ne din­gen. Van de merel die in onze tuin broedt en de natuur die bloeit.“

Laagdrempelig en ongedwongen

Mike en Saskia uit Amsterdam: “Distelloo is niet voor iedereen. Als je hier het campingterrein voor het eerst oprijdt, heb je het of je hebt het niet. Als je het hebt dan ben je hier je hele leven. Wij zijn hier als het even kan elk weekend. Onze plek is echt van ons. We hebben het eigen gemaakt. Fijn dat dat kan. Dat je niet verplicht bent een duur chalet te kopen of je tuin aan te leggen volgens een bepaald stramien. Dat maakt het laagdrempelig en ongedwongen.“

Voor ons is het een must om af te wis­se­len tus­sen de hec­tiek van Amster­dam en de rust van Dis­tel­loo. Boven­dien vin­den we het belang­rijk dat onze kin­de­ren weten wat natuur is.“

Peter en Elvira uit Rossum

Mooiste van de camping vinden wij hoe je staat. Het is hier prachtig onder de bomen en je wandelt zo van de camping af de natuur in.“

Familie Simonetti

We houden hier voor het eerst familieweekend. Vooral omdat het voor ons centraal ligt, maar het bevalt prima. Open velden, geen heggen tussen de plekken of hokjes waar je je in moet wringen. Zo kunnen we allemaal gezellig bij elkaar staan. Het is een eenvoudige camping met toch verrassend veel faciliteiten.“

Franka en Peter uit Ammerzoden

We komen hier eigenlijk maar voor twee dingen: wandelen en fietsen. Lekker mountainbiken in de duinen. Meer hebben we niet nodig.“