Oergezellige welkomstborrel eerste van nieuwe traditie

Het paas­week­end is op Dis­tel­loo tra­di­tie­ge­trouw de ope­ning van het nieu­we kam­peer­sei­zoen. Zoals ieder jaar maak­ten we er een gezel­lig week­end van met de jaar­lijk­se zoek­tocht naar paas­ei­e­ren als cha­o­tisch hoog­te­punt voor de kin­de­ren van de cam­ping. Dit jaar wil­den we ech­ter ook het glas hef­fen met onze gas­ten op een mooi sei­zoen tij­dens de aller­eer­ste Dis­tel­loo-wel­komst­bor­rel. Wat ons betreft zo geslaagd dat hier­mee een nieu­we tra­di­tie gebo­ren is.