Voordelig verblijf + gratis kaartjes voor de Efteling

Distelloo introduceert Efteling-arrangement

Een dag­je naar de Efte­ling met het hele gezin met ver­blijf op een écht sprook­jes­ach­ti­ge loca­tie? Cam­ping Dis­tel­loo intro­du­ceert dit jaar het Efte­ling-arran­ge­ment. Ver­blijf een week in onze 8‑persoons bun­ga­low en u ont­vangt van ons gra­tis kaart­jes voor de Efte­ling. Nu voor maar:

499 euro per week, inclu­sief 4 gra­tis Efte­ling-kaart­jes (laag­sei­zoen)

599 euro per week, inclu­sief 4 gra­tis Efte­ling-kaart­jes (hoog­sei­zoen)

Kijk hier voor meer infor­ma­tie over onze 8‑persoons bun­ga­low.

Opening kampeerseizoen: paaseieren zoeken op Distelloo

Opening kampeerseizoen: paaseieren zoeken op Distelloo

Ook al valt Pasen dit jaar vroeg, al op 27 en 28 maart, het paas­week­end is bij cam­ping Dis­tel­loo tra­di­tie­ge­trouw de ope­ning van het kam­peer­sei­zoen. Het is het eer­ste week­end van het nieu­we jaar dat veel van onze ‘stam­gas­ten’ weer aan­we­zig zijn en zelfs de eer­ste kort­kam­peer­ders mel­den zich dan al. Ook tra­di­tie is het paas­ei­e­ren zoe­ken met de kin­de­ren van de cam­ping. Op eer­ste paas­dag, zon­dag 27 maart om 13.00 uur gaan we begin­nen met de jaar­lijk­se zoek­tocht. En natuur­lijk is ook de paas­haas weer aan­we­zig. Ieder­een is wel­kom! Tot dan!

Bezoek Distelloo in het Jheronimus Bosch-jaar

Lekker tot rust komen na een drukke dag kunst- en cultuursnuiven

2016 is het jaar van Jhero­ni­mus Bosch. Het is name­lijk pre­cies 500 jaar gele­den dat deze wereld­be­roem­de Bos­sche kun­ste­naar over­leed. Dat wordt in 2016 in ’s‑Hertogenbosch en omge­ving her­dacht met het Jhero­ni­mus Bosch 500 the­ma­jaar. Gedu­ren­de het Jhero­ni­mus Bosch-jaar staat de stad bol van de acti­vi­tei­ten, geïn­spi­reerd op het werk en gedach­ten­goed van Bosch. Hoog­te­punt is de unie­ke Bosch-ten­toon­stel­ling in het Noord­bra­bants Muse­um: Jhero­ni­mus Bosch – Visi­oe­nen van een genie. Te zien van 13 febru­a­ri tot en met 8 mei 2016. Met naar ver­wach­ting 20 schil­de­rij­en (pane­len en trip­tie­ken) en 19 teke­nin­gen van Bosch is het de groot­ste over­zichts­ten­toon­stel­ling van Jhero­ni­mus Bosch ooit. Lief­heb­bers van Bosch kun­nen hun hart ove­ri­gens het hele jaar door opha­len. Zie voor het vol­le­di­ge pro­gram­ma: www.bosch500.nl of www.vvvdenbosch.nl.

2016 is dus zeker de moei­te waard om een bezoek­je te bren­gen aan de stad van Bosch. En dat kan uit­ste­kend van­uit cam­ping Dis­tel­loo, waar u na een druk­ke dag kunst- en cul­tuursnui­ven weer lek­ker tot rust komt. Tien minu­ten met de auto of een half uur­tje fiet­sen, brengt u al in het hart van Den Bosch.

Kamperen tijdens Jheronimus Bosch jaar

Distelloo genomineerd voor Camping van het jaar 2016

Stemmen mogelijk tot 1 november 2015

Wat een eer! Cam­ping Dis­tel­loo is geno­mi­neerd voor de Ver­kie­zing Cam­ping van het jaar 2016 van de ANWB. De prijs wordt uit­ge­reikt in vier cate­go­rie­ën: de mooi­ste cam­ping voor kin­de­ren tot 12 jaar, de mooi­ste char­me­cam­ping, de cam­ping met de mooi­ste huur­ac­co­mo­da­ties en de cam­ping die zich vol­le­dig of alleen in het voor- en nasei­zoen richt op rust­zoe­kers: de 50plus-cam­pings. In die laat­ste nieu­we cate­go­rie heb­ben we een nomi­na­tie te pak­ken. Tot en met 1 novem­ber 2015 kunt u stem­men via www.campingsvanhetjaar.nl op uw favo­rie­te cam­ping. In janu­a­ri 2016 wor­den de win­naars bekend­ge­maakt op het ANWB-Kam­peer­ga­la tij­dens de Vakan­tie­beurs Utrecht.