Najaarsaanbieding: zoek de rust op in september

Blijf de hele maand sep­tem­ber voor slechts 250 euro

of ont­vang 15% kor­ting op een kor­ter ver­blijf

algemeen90
Nog even nage­nie­ten van de najaars­zon. Lek­ker bui­ten zijn in de bos­rij­ke omge­ving van Dis­tel­loo. En dat als de school­va­kan­ties voor­bij zijn en het groot­ste deel van de bezoe­kers de cam­ping alweer ver­la­ten heeft. Dat kan! Cam­ping Dis­tel­loo zet dit nasei­zoen de deu­ren wagen­wijd open voor men­sen die nog geen afscheid kun­nen (en hoe­ven) nemen van het kam­peer­sei­zoen en wil­len nage­nie­ten van de nazo­mer.

Aan­bie­ding nasei­zoen
Dit jaar heb­ben we een najaars­aan­bie­ding waar­mee u pro­fi­teert van een super­scherp najaars­ta­rief. U ver­blijft de hele maand sep­tem­ber voor slechts 250 euro op ons kam­peer­ter­rein of ont­vangt 15% kor­ting op de prijs per per­soon per nacht voor een kor­ter ver­blijf. Exclu­sief toe­ris­ten­be­las­ting.

Geniet van eve­ne­men­ten in sep­tem­ber
In sep­tem­ber zijn er nog tal van leu­ke eve­ne­men­ten die plaats­vin­den in de regio. Laat u lek­ker culi­nair ver­wen­nen tij­dens Bour­gon­disch ’s‑Hertogenbosch (7 – 10 sep­tem­ber) of Til­burg Culi­nair (21 tot en met 24 sep­tem­ber), bezoek bij­zon­der Bra­bants erf­goed tij­dens Open Monu­men­ten­dag (9–10 sep­tem­ber) of duik in de wereld van de ple­zier­vaart tij­dens Mari­tiem ’s‑Hertogenbosch (15–17 sep­tem­ber). Kort­om: op de cam­ping mag dan lek­ker rus­tig zijn, u hoeft zich geen moment te ver­ve­len.

Lijkt het u fijn om in de maand sep­tem­ber 2017 nog een tijd­je bij ons te blij­ven? Neem dan con­tact op voor meer infor­ma­tie en de voor­waar­den. Dat kan via camping@distelloo.nl of 0411- 642154. U kunt gebruik­ma­ken van deze actie tot 15 sep­tem­ber 2017.