Stemmen mogelijk tot 1 november 2015

Wat een eer! Cam­ping Dis­tel­loo is geno­mi­neerd voor de Ver­kie­zing Cam­ping van het jaar 2016 van de ANWB. De prijs wordt uit­ge­reikt in vier cate­go­rie­ën: de mooi­ste cam­ping voor kin­de­ren tot 12 jaar, de mooi­ste char­me­cam­ping, de cam­ping met de mooi­ste huur­ac­co­mo­da­ties en de cam­ping die zich vol­le­dig of alleen in het voor- en nasei­zoen richt op rust­zoe­kers: de 50plus-cam­pings. In die laat­ste nieu­we cate­go­rie heb­ben we een nomi­na­tie te pak­ken. Tot en met 1 novem­ber 2015 kunt u stem­men via www.campingsvanhetjaar.nl op uw favo­rie­te cam­ping. In janu­a­ri 2016 wor­den de win­naars bekend­ge­maakt op het ANWB-Kam­peer­ga­la tij­dens de Vakan­tie­beurs Utrecht.