Opening kampeerseizoen: paaseieren zoeken op Distelloo

Opening kampeerseizoen: paaseieren zoeken op Distelloo

Ook al valt Pasen dit jaar vroeg, al op 27 en 28 maart, het paas­week­end is bij cam­ping Dis­tel­loo tra­di­tie­ge­trouw de ope­ning van het kam­peer­sei­zoen. Het is het eer­ste week­end van het nieu­we jaar dat veel van onze ‘stam­gas­ten’ weer aan­we­zig zijn en zelfs de eer­ste kort­kam­peer­ders mel­den zich dan al. Ook tra­di­tie is het paas­ei­e­ren zoe­ken met de kin­de­ren van de cam­ping. Op eer­ste paas­dag, zon­dag 27 maart om 13.00 uur gaan we begin­nen met de jaar­lijk­se zoek­tocht. En natuur­lijk is ook de paas­haas weer aan­we­zig. Ieder­een is wel­kom! Tot dan!

Distelloo genomineerd voor Camping van het jaar 2016

Stemmen mogelijk tot 1 november 2015

Wat een eer! Cam­ping Dis­tel­loo is geno­mi­neerd voor de Ver­kie­zing Cam­ping van het jaar 2016 van de ANWB. De prijs wordt uit­ge­reikt in vier cate­go­rie­ën: de mooi­ste cam­ping voor kin­de­ren tot 12 jaar, de mooi­ste char­me­cam­ping, de cam­ping met de mooi­ste huur­ac­co­mo­da­ties en de cam­ping die zich vol­le­dig of alleen in het voor- en nasei­zoen richt op rust­zoe­kers: de 50plus-cam­pings. In die laat­ste nieu­we cate­go­rie heb­ben we een nomi­na­tie te pak­ken. Tot en met 1 novem­ber 2015 kunt u stem­men via www.campingsvanhetjaar.nl op uw favo­rie­te cam­ping. In janu­a­ri 2016 wor­den de win­naars bekend­ge­maakt op het ANWB-Kam­peer­ga­la tij­dens de Vakan­tie­beurs Utrecht.