Pinksterweekend bol van de live muziek

Pinksterweekend bol van de live muziek

Het pink­ster­week­end is ook dit jaar weer muzi­kaal gezel­lig bij Dis­tel­loo. Sowie­so staat het h12615299_936324933081668_1283637271395542840_oele week­end in nabij­ge­le­gen ’s‑Hertogenbosch in het teken van jazz tij­dens Jazz in Duke­to­wn 2017.

Daar vin­den ver­spreid over meer­de­re podia in het cen­trum optre­dens plaats van een keur aan Neder­land­se en inter­na­ti­o­na­le jazz-arties­ten.

Wie een beet­je op tijd terug is op de cam­ping kan daar op zater­dag 3 juni nog even nage­nie­ten van live muziek van onze ‘huis­mu­zi­kant’ Har­rie van Grins­ven met zijn band Say Keys. Hij speelt van­af 21.00 uur in het Dis­tel­loo-café.

Bijzondere ontmoetingen tijdens Theaterfestival Boulevard

Bijzondere ontmoetingen tijdens Theaterfestival Boulevard

Van 4 tot en met 14 augus­tus staat Den Bosch in het teken van de 32ste edi­tie van The­a­ter­fes­ti­val Bou­le­vard. Een zomers 11-daags fes­ti­val vol the­a­ter, dans, muziek, per­for­man­ce, klein­kunst, straat­the­a­ter en beel­den­de kunst. Tij­dens The­a­ter­fes­ti­val Bou­le­vard mag cam­ping Dis­tel­loo vaak bezoe­kers en deel­ne­mers aan het fes­ti­val ont­van­gen. En dat levert bij­zon­de­re tafe­re­len op. Deze dagen staan garant voor gedenk­waar­di­ge ont­moe­tin­gen en niet zel­den ont­staan spon­ta­ne optre­dens en samen­spel hier op de cam­ping. Een mooi moment dus voor een bezoek­je aan Dis­tel­loo.

Bezoek Distelloo in het Jheronimus Bosch-jaar

Lekker tot rust komen na een drukke dag kunst- en cultuursnuiven

2016 is het jaar van Jhero­ni­mus Bosch. Het is name­lijk pre­cies 500 jaar gele­den dat deze wereld­be­roem­de Bos­sche kun­ste­naar over­leed. Dat wordt in 2016 in ’s‑Hertogenbosch en omge­ving her­dacht met het Jhero­ni­mus Bosch 500 the­ma­jaar. Gedu­ren­de het Jhero­ni­mus Bosch-jaar staat de stad bol van de acti­vi­tei­ten, geïn­spi­reerd op het werk en gedach­ten­goed van Bosch. Hoog­te­punt is de unie­ke Bosch-ten­toon­stel­ling in het Noord­bra­bants Muse­um: Jhero­ni­mus Bosch – Visi­oe­nen van een genie. Te zien van 13 febru­a­ri tot en met 8 mei 2016. Met naar ver­wach­ting 20 schil­de­rij­en (pane­len en trip­tie­ken) en 19 teke­nin­gen van Bosch is het de groot­ste over­zichts­ten­toon­stel­ling van Jhero­ni­mus Bosch ooit. Lief­heb­bers van Bosch kun­nen hun hart ove­ri­gens het hele jaar door opha­len. Zie voor het vol­le­di­ge pro­gram­ma: www.bosch500.nl of www.vvvdenbosch.nl.

2016 is dus zeker de moei­te waard om een bezoek­je te bren­gen aan de stad van Bosch. En dat kan uit­ste­kend van­uit cam­ping Dis­tel­loo, waar u na een druk­ke dag kunst- en cul­tuursnui­ven weer lek­ker tot rust komt. Tien minu­ten met de auto of een half uur­tje fiet­sen, brengt u al in het hart van Den Bosch.

Kamperen tijdens Jheronimus Bosch jaar