Seni­o­ren die wil­len genie­ten van een omge­ving waar rust en natuur de boven­to­nen voe­ren, kun­nen hier met een gerust hart hun tent opslaan. Zowel let­ter­lijk als figuur­lijk. Want voor een lan­ger of fre­quent ver­blijf ver­hu­ren wij sei­zoen- en jaar­plaat­sen.

Seizoen- of jaarplaatsen

Voor een sei­zoen­plaats heb je de keu­ze uit een plek op een kam­peer­veld of in het bos. Onze jaar­plaat­sen zijn alle­maal gele­gen in het bos.

De rui­me plek­ken heb­ben een natuur­lij­ke omhei­ning en kun­nen wor­den aan­ge­slo­ten op gas, water, elek­tra, riool en cen­tra­le anten­ne. Zo ben je van alle gemak­ken voor­zien.

Een tweede thuis

Op deze plaat­sen kun je je eigen toer- of sta­ca­ra­van het hele jaar laten staan. Zo kun je, de cam­ping­re­gels in acht nemend,  er je eigen plek­je van maken, het naar eigen wens inrich­ten en beplan­ten.

Uiter­aard is onze cam­ping van alle gemak­ken voor­zien. Zo is er een was­se­ret­te, een super­markt, een kan­ti­ne en bie­den wij gra­tis WIFI.

Sco­re bij Zoover op basis van reviews gas­ten:

Meer informatie of reserveren?

Bel 0411–642154 of 06–52633607

camping@distelloo.nl