Bijzonder kamperen in een
karakteristieke trekkershut

Wil je deze vakan­tie rond­trek­ken of heb je geen zin om zelf de tent of vouw­wa­gen op te zet­ten dan kun je bij cam­ping Dis­tel­loo kie­zen uit ver­schil­len­de trek­kers­hut­ten. Kant-en-kla­re kam­peer­ver­blij­ven in het hart van de cam­ping, temid­den van de gezel­lig­heid van de kam­peer­wei­den. Ide­aal voor een fiets­va­kan­tie door het mooie Bra­bant­se land of een onver­ge­te­lijk week­end­je weg in de natuur. Deze trek­kers­hut­ten zijn vol­le­dig inge­richt, van alle gemak­ken voor­zien en uiter­aard ben je wel­kom van al onze ande­re cam­ping­fa­ci­li­tei­ten gebruik te maken.

Meer informatie of reserveren?
Bel 0411–642154 of 06–52633607
 camping@distelloo.nl

Vanaf €50,- per nacht

Pipowagen trekkershut

Voor de kam­peer­der die eens echt wat anders wil, staat deze char­man­te pipo­wa­gen klaar. De pipo­wa­gen kwam enke­le jaren gele­den met Mama­lou mee om bij ons op de cam­ping te kam­pe­ren. Het enthou­si­as­me van de kin­de­ren en gas­ten was zo groot dat, toen wij hoor­den dat de Pipo­wa­gen te koop stond, we onze kans gre­pen en hem een vast plek­je op de cam­ping gaven. Een ver­blijf in deze karak­te­ris­tie­ke trek­kers­hut maakt een vakan­tie onver­ge­te­lijk. De wagen is voor­zien van een twee­per­soons dinet­te van 225 x 150 cm, een sta­pel­bed, bed­den­goed, een twee­pits gas­stel, keu­ken­ge­rei, koel­box en een gezel­li­ge pick­nick­ta­fel voor de deur.

Overnachten in een blokhut

Toen we merk­ten dat er veel vraag is naar los te boe­ken over­nach­tin­gen op zo’n spe­ci­a­le loca­tie bedach­ten en bouw­den wij er nog een blok­hut bij naar het prin­ci­pe van een trek­kers­hut. Gas­ten komen genie­ten, kam­pe­ren en ver­trek­ken zon­der het onge­mak van het op- en af bre­ken van een tent en zon­der zich af te hoe­ven vra­gen of de dag van ver­trek wel droog zal zijn.

In deze knus­se blok­hut voor maxi­maal 4 per­so­nen staan een com­for­ta­be­le slaap­bank en een sta­pel­bed voor u klaar, even­als een com­pac­te eet­hoek en een een­vou­di­ge maar com­ple­te kam­peer­keu­ken. De blok­hut is ver­der voor­zien van bed­den­goed. Lin­nen­goed en hand­doe­ken kunt u des­ge­wenst bij ons huren.

Coco Sweet

Onze nieuw­ste aan­winst en opmer­ke­lij­ke ver­schij­ning is deze Fran­se Coco Sweet. Een modern en ruim 4‑persoons ver­blijf gemaakt van kokos­noot­hout en can­vas. Een luxe tent met het com­fort van een bun­ga­low. De Coco Sweet heeft twee slaap­ca­bi­nes met com­for­ta­be­le bed­den inclu­sief bed­den­goed, een gezel­li­ge zit­hoek en kit­che­net­te voor­zien van een koel­kast, gas­for­nuis, kook- en eet­ge­rei en een Nes­pres­so-appa­raat. Instap­klaar dus voor een onbe­zorg­de vakan­tie.

Enkele reacties van onze gasten over de Pipowagen trekkershut: