Kam­pe­ren op cam­ping Dis­tel­loo

voor een nachtje, een korte vakantie of zelfs het hele seizoen of jaar

Kam­pe­ren op Cam­ping Dis­tel­loo is er in vele vor­men en kan op ver­schil­len­de manie­ren. Een nacht­je, een kor­te vakan­tie of zelfs het hele sei­zoen of jaar. In een tent, bun­ga­low of sta­ca­ra­van. En voor wie dat maar gewoon­tjes vindt, is er ook nog de gezel­li­ge pipo­wa­gen van Dis­tel­loo.

De cam­ping is van alle gemak­ken voor­zien: van net­te toi­let­ge­bou­wen, een was­se­ret­te, een gezel­li­ge Bra­bant­se kan­ti­ne waar je terecht kunt voor een ijs­je of lek­ker koud drank­je. Een rui­me cam­ping­win­kel waar levens­mid­de­len zoals groen­te, melk­pro­duc­ten en vlees te ver­krij­gen zijn tegen regu­lie­re win­kel­prij­zen. Daar­naast kun­nen gas­ten gebruik­ma­ken van gra­tis WiFi.

Sco­re bij Zoover op basis van reviews gas­ten:

Meer informatie of reserveren?

Bel 0411- 641600 of 06–52633607

camping@distelloo.nl

Korte vakantie

Voor kampeerders zijn er verschillende mooie kampeerweiden waar je met caravan, vouwwagen en tent kunt staan. De plekken zijn royaal en open en kunnen worden aangesloten op elektra en riool.

Nabij de kam­peer­wei­den staan toi­let­ge­bou­wen met dou­ches. In het gebouw zijn tevens plek­ken om af te was­sen, is een was­se­ret­te met droo­g­in­rich­ting en een spe­ci­a­le ‘baby home’ voor de ver­zor­ging van de klein­tjes. Voor min­der­va­li­den zijn er beperk­te voor­zie­nin­gen.

Sei­zoen- en jaar­plaat­sen

Voor langer of frequent verblijf verhuren we seizoen- en jaarplaatsen. Voor een seizoenplek heeft u de keuze uit een plek op het kampeerveld of in het bos, de jaarplaatsen zijn allemaal gelegen in het bos. De ruime plekken hebben een natuurlijke omheining en kunnen worden aangesloten op gas, water, elektra, riool en centrale antenne.

Op deze plaat­sen mag je je toer- of sta­ca­ra­van en/of tent het hele sei­zoen of jaar laten staan. Je kunt met je gezin voor recre­a­tie­ve doel­ein­den zo veel gebruik­ma­ken van de plek als je wilt en de plek – de cam­ping­re­gels in acht nemend – naar eigen wens inrich­ten en beplan­ten.

Bij­zon­der kam­pe­ren: Pipo­wa­gen

Voor de kampeerder die eens wat anders wil. Een verblijf in deze karakteristieke trekkershutten maakt een vakantie onvergetelijk.

Voor de kam­peer­der die eens wat anders wil. Een ver­blijf in deze karak­te­ris­tie­ke trek­kers­hut is dat zeker. De wagen is voor­zien van een twee­per­soons dinet­te van 225 x 150 cm, een sta­pel­bed, een twee­pits­gas­stel, keu­ken­ge­rei, koel­box en een gezel­li­ge pick­nick­ta­fel voor de deur.

Bij­zon­der kam­pe­ren: Trek­kers­hut

Voor de kampeerder die eens wat anders wil. Een verblijf in deze karakteristieke trekkershutten maakt een vakantie onvergetelijk.

Voor de kam­peer­der die eens wat anders wil. Een ver­blijf in deze karak­te­ris­tie­ke trek­kers­hut is dat zeker. De blok­hut is voor­zien van een twee­per­soons slaap­bank, een sta­pel­bed, een twee­pits gas­stel, keu­ken­ge­rei, koel­box en een gezel­li­ge pick­nick­ta­fel voor de deur.