Bezoek Distelloo in het Jheronimus Bosch-jaar

Lekker tot rust komen na een drukke dag kunst- en cultuursnuiven

2016 is het jaar van Jhero­ni­mus Bosch. Het is name­lijk pre­cies 500 jaar gele­den dat deze wereld­be­roem­de Bos­sche kun­ste­naar over­leed. Dat wordt in 2016 in ’s‑Hertogenbosch en omge­ving her­dacht met het Jhero­ni­mus Bosch 500 the­ma­jaar. Gedu­ren­de het Jhero­ni­mus Bosch-jaar staat de stad bol van de acti­vi­tei­ten, geïn­spi­reerd op het werk en gedach­ten­goed van Bosch. Hoog­te­punt is de unie­ke Bosch-ten­toon­stel­ling in het Noord­bra­bants Muse­um: Jhero­ni­mus Bosch – Visi­oe­nen van een genie. Te zien van 13 febru­a­ri tot en met 8 mei 2016. Met naar ver­wach­ting 20 schil­de­rij­en (pane­len en trip­tie­ken) en 19 teke­nin­gen van Bosch is het de groot­ste over­zichts­ten­toon­stel­ling van Jhero­ni­mus Bosch ooit. Lief­heb­bers van Bosch kun­nen hun hart ove­ri­gens het hele jaar door opha­len. Zie voor het vol­le­di­ge pro­gram­ma: www.bosch500.nl of www.vvvdenbosch.nl.

2016 is dus zeker de moei­te waard om een bezoek­je te bren­gen aan de stad van Bosch. En dat kan uit­ste­kend van­uit cam­ping Dis­tel­loo, waar u na een druk­ke dag kunst- en cul­tuursnui­ven weer lek­ker tot rust komt. Tien minu­ten met de auto of een half uur­tje fiet­sen, brengt u al in het hart van Den Bosch.

Kamperen tijdens Jheronimus Bosch jaar