Bijzondere ontmoetingen tijdens Theaterfestival Boulevard

Bijzondere ontmoetingen tijdens Theaterfestival Boulevard

Van 4 tot en met 14 augus­tus staat Den Bosch in het teken van de 32ste edi­tie van The­a­ter­fes­ti­val Bou­le­vard. Een zomers 11-daags fes­ti­val vol the­a­ter, dans, muziek, per­for­man­ce, klein­kunst, straat­the­a­ter en beel­den­de kunst. Tij­dens The­a­ter­fes­ti­val Bou­le­vard mag cam­ping Dis­tel­loo vaak bezoe­kers en deel­ne­mers aan het fes­ti­val ont­van­gen. En dat levert bij­zon­de­re tafe­re­len op. Deze dagen staan garant voor gedenk­waar­di­ge ont­moe­tin­gen en niet zel­den ont­staan spon­ta­ne optre­dens en samen­spel hier op de cam­ping. Een mooi moment dus voor een bezoek­je aan Dis­tel­loo.

Tip: Efteling of Beekse Bergen bij bijzonder kamperen

Uittip: combineer bezoek Efteling of Beekse Bergen met bijzonder kamperen

Cam­ping Dis­tel­loo ligt op steen­worp afstand van ver­schil­len­de mooie attrac­tie­par­ken. Denk aan de Efte­ling in Kaats­heu­vel of de Beek­se Ber­gen in Hil­va­ren­beek. Wat is er dan leu­ker dan een dag­je of meer­de­re dagen uit te com­bi­ne­ren met bij­zon­der kam­pe­ren in onze pipo­wa­gen, blok­hut of de nieu­we Coco Sweet? Deze kun je al reser­ve­ren van­af 1 dag, maar je kunt er natuur­lijk ook een gezel­lig lang week­end van maken. Laat het ons weten als u naar de Efte­ling of Beek­se Ber­gen wil dan prin­ten wij voor u alvast kaar­ten. Dat scheelt weer in de rij staan.

Distelloo Rommelmarkt

Distelloo Rommelmarkt

Altijd gezel­lig. Een zoe­te inval. Sinds jaar en dag orga­ni­se­ren we in de zomer een rom­mel­markt met en voor onze gas­ten. Ieder­een die spul­le­tjes over heeft om te ver­ko­pen of op zoek is naar nieu­we aan­win­sten is wel­kom op zon­dag 31 juli van­af 11.00 – 15.00 uur. Wij zor­gen voor live muziek, enter­tain­ment en natuur­lijk voor super­lek­ke­re ham­bur­gers!

Pinksterzondag met Harrie van Grinsven en band Say Keys

Pinksterzondag met Harrie van Grinsven en band Say Keys

Tij­dens het pink­ster­week­end is het niet alleen genie­ten van muziek bij Jazz in Duke­to­wn in Den Bosch. Ook op cam­ping Dis­tel­loo orga­ni­se­ren we een leu­ke avond met muziek en enter­tain­ment. Op zon­dag 15 mei van­af 21.00 uur staat de Ber­li­cum­se zan­ger Har­rie van Grins­ven met zijn band Say Keys in het Dis­tel­loo-café. Deze 3‑koppige cover­band speelt alles op aan­vraag en neemt ons mee in een acht­baan door vele gen­res uit alle decen­nia.

Goed idee: bijzonder kamperen in de Coco Sweet

Goed idee: bijzonder kamperen in de Coco Sweet

Met het zon­ne­tje dat zich weer laat zien, krij­gen wij weer zin om te kam­pe­ren! Dit sei­zoen kan dat voor het eerst in onze nieuw­ste aan­winst en opmer­ke­lij­ke ver­schij­ning: de Fran­se Coco Sweet. Een modern en ruim 4‑persoons ver­blijf gemaakt van kokos­noot­hout en can­vas. Een luxe tent met het com­fort van een bun­ga­low. De Coco Sweet heeft twee slaap­ca­bi­nesmet com­for­ta­be­le bed­den inclu­sief bed­den­goed, een gezel­li­ge zit­hoek en kit­che­net­te voor­zien van een koel­kast, gas­for­nuis, kook- en eet­ge­rei en een Nes­pres­so-appa­raat. Instap­klaar dus voor een onbe­zorg­de vakan­tie. En natuur­lijk staan ook onze Pipo-wagen, blok­hut en ande­re kam­peer­fa­ci­li­tei­ten dit sei­zoen weer voor je klaar!

Voordelig verblijf + gratis kaartjes voor de Efteling

Distelloo introduceert Efteling-arrangement

Een dag­je naar de Efte­ling met het hele gezin met ver­blijf op een écht sprook­jes­ach­ti­ge loca­tie? Cam­ping Dis­tel­loo intro­du­ceert dit jaar het Efte­ling-arran­ge­ment. Ver­blijf een week in onze 8‑persoons bun­ga­low en u ont­vangt van ons gra­tis kaart­jes voor de Efte­ling. Nu voor maar:

499 euro per week, inclu­sief 4 gra­tis Efte­ling-kaart­jes (laag­sei­zoen)

599 euro per week, inclu­sief 4 gra­tis Efte­ling-kaart­jes (hoog­sei­zoen)

Kijk hier voor meer infor­ma­tie over onze 8‑persoons bun­ga­low.

Opening kampeerseizoen: paaseieren zoeken op Distelloo

Opening kampeerseizoen: paaseieren zoeken op Distelloo

Ook al valt Pasen dit jaar vroeg, al op 27 en 28 maart, het paas­week­end is bij cam­ping Dis­tel­loo tra­di­tie­ge­trouw de ope­ning van het kam­peer­sei­zoen. Het is het eer­ste week­end van het nieu­we jaar dat veel van onze ‘stam­gas­ten’ weer aan­we­zig zijn en zelfs de eer­ste kort­kam­peer­ders mel­den zich dan al. Ook tra­di­tie is het paas­ei­e­ren zoe­ken met de kin­de­ren van de cam­ping. Op eer­ste paas­dag, zon­dag 27 maart om 13.00 uur gaan we begin­nen met de jaar­lijk­se zoek­tocht. En natuur­lijk is ook de paas­haas weer aan­we­zig. Ieder­een is wel­kom! Tot dan!