Altijd gezellig: de Distelloo zomerrommelmarkt en kantinebingo

French COLLECTION

Altijd gezel­lig. Een zoe­te inval. Sinds jaar en dag orga­ni­se­ren we in de zomer een rom­mel­markt met en voor onze gas­ten. Ieder­een die spul­le­tjes over heeft om te ver­ko­pen of op zoek is naar nieu­we aan­win­sten is wel­kom. Deze keer vindt de zomer­rom­mel­markt plaats op zon­dag 30 juli 2017 van 11.00 – 15.00 uur. Naast de rom­mel­markt is er live muziek en sing along met onze ‘huis­mu­zi­kant’ Har­rie van Grins­ven. We maken er een gezel­li­ge dag van!

Naast de zomer­rom­mel­markt is er op vrij­dag 4 augus­tus om 20.30 uur de befaam­de (of moe­ten we zeg­gen beruch­te 😉 kan­ti­ne­bin­go voor vol­was­se­nen met mooie prij­zen!