In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus nemen wij geen reserveringen meer aan voor een verblijf voor 1 juni. Het is wel mogelijk reservering te maken voor daarna.

WELKOM BIJ CAMPING DISTELLOO

camping en bungalows in natuurlijke omgeving

Er hangt een geur van dennenbomen en lindebloesem. Waar net een dennenappel neerkwam op het zandpad kijkt een eekhoorn nieuwsgierig neer. Een roodborstje zingt. Zachtjes klinkt kindergelach van bij het zwembad. In de speeltuin bouwt een groepje jongens een dam van duinzand. Ontspannen zit een jong stel voor de caravan aan een glaasje wijn. Op het kampeerveld geniet een familie van de zon die door de bomen schijnt. Er heerst gezelligheid. Rust. Het gevoel van een vrije dag. Vakantie. Welkom op camping Distelloo. In het hart van het bos- en duinrijke Brabant en aan de rand van het uitgestrekte natuurgebied ‘De Loonse en Drunense Duinen’.

Kamperen

Kam­pe­ren op Cam­ping Dis­tel­loo is er in vele vor­men en kan op ver­schil­len­de manie­ren. Een nacht­je, een kor­te vakan­tie of zelfs het hele sei­zoen of jaar.  In een tent, bun­ga­low of sta­ca­ra­van. En voor wie dat maar gewoon­tjes vindt, zijn er ook nog ver­schil­len­de trek­kers­hut­ten zoals de Coco Sweet, blok­hut en Pipo­wa­gen.

Bungalows

Naast ver­blijf in uw eigen tent of cara­van is het moge­lijk een bun­ga­low te huren. Fraai gele­gen in het bos en gebouwd op het zui­den. Alle bun­ga­lows zijn vrij­staand, vol­le­dig inge­richt en uit­ge­rust met koel­kast, mag­ne­tron, kof­fie­zet­ter, kleu­ren­te­le­vi­sie, gra­tis WiFi en dek­bed­den.

Ik geniet altijd het meest van de vroege ochtend. Als de camping ontwaakt, de dauw nog op het gras staat en de zon net door de bomen komt.”
 • Pinksteren met Harrie

  Pink­ste­ren met Har­rie Goe­de live muziek, een lek­ker sfeer­tje en vol­op ruim­te voor ver­zoek­num­mer­tjes. Met Pink­ste­ren, op zater­dag 19 mei van­af 21.00 uur, zorgt Har­rie van Grins­ven met zijn cover­band Say Keys weer voor een gezel­lig feest­je in en rond­om de kan­ti­ne. Zorg dat je erbij bent, met een sta­pel vilt­jes in de aan­slag!
  Meer lezen
 • Geboren te Distelloo’: onze prachtige dochter Leentje

  ‘Gebo­ren te Dis­tel­loo’: onze prach­ti­ge doch­ter Leen­tje Het nieu­we sei­zoen kan voor ons niet beter begin­nen! Op 14 april 2018 om 7.03 uur, bij het ont­wa­ken van de cam­ping, werd Leen­tje Eli­sa­beth Sop­hie Jan­sen gebo­ren. Doch­ter van Nick Jan­sen, Jos­je van den Berk en zus­je van Nic­ky. Een voor ons bij­zon­der detail: ze is daar­mee […]
  Meer lezen
 • Oergezellige welkomstborrel eerste van nieuwe traditie

  Oer­ge­zel­li­ge wel­komst­bor­rel eer­ste van nieu­we tra­di­tie Het paas­week­end is op Dis­tel­loo tra­di­tie­ge­trouw de ope­ning van het nieu­we kam­peer­sei­zoen. Zoals ieder jaar maak­ten we er een gezel­lig week­end van met de jaar­lijk­se zoek­tocht naar paas­ei­e­ren als cha­o­tisch hoog­te­punt voor de kin­de­ren van de cam­ping. Dit jaar wil­den we ech­ter ook het glas hef­fen met onze gas­ten […]
  Meer lezen
Geen rijtjes, hekjes en buxushaagjes. Hier op het open veld heb je de ruimte om om je heen te kijken en te genieten van de omgeving.”

verhalen over Distelloo

Als kind met vader en moe­der op Dis­tel­loo geweest en nu zelf met kin­de­ren of klein­kin­de­ren een cara­van betrok­ken. Gene­ra­ties met de cam­ping ver­bon­den.

eropuit

In de vakan­tie orga­ni­se­ren wij gere­geld acti­vi­tei­ten. Natuur­park de Loon­se en Dru­nen­se Dui­nen lig­gen op loop­af­stand. Kijk wat er meer is te bele­ven.

tarieven

Het sei­zoen loopt van 1 april tot eind okto­ber. Bekijk hier de dag­ta­rie­ven van de cam­ping. Meer infor­ma­tie over prij­zen.

Lekker zwemmen, naar de speeltuin, de manege of de Efteling. Ook voor kinderen is er voldoende te beleven.”
Mensen zijn trots op hun plek en maken het echt eigen. Als een tweede thuis.”